Trafikkdag på Byremo vgs

Dette var en kul dag på skolen!

tre damer som smiler. foto - Klikk for stort bilde Anita Christensen

Ordene kommer fra Arne Sandnæss fra Eiken som går på Vg1 Bygg og Anlegg ved Byremo videregående skole i det han er på vei til skolebussen. Arne har vært en av mange elever som har gjennomført trafikkdagen på Byremo videregående skolen. Medelevene Lukas Nico Naglestad fra Byremo og Henrik Vatne fra Eiken er helt enig. – «Hva er årsaken til at trafikkdagen har vært så bra?» spør lærer, Anita Christensen. «det er fordi hele dagen har vært veldig lærerik, selv om vi har vært igjennom mye av opplegget fra før på ungdomsskolen». Henrik og Lukas sier det er nyttig å få repetert trafikkdagen igjen. Man tenker mer over det man lærer nå enn før. Man tenker mer over hvor stor skadene kan bli, og hvilken betydning ruspåvirkede førere er på andre. Det er nyttig å sette seg inn i veltepetter og kjenne på hvordan dette oppleves, løse deler fyker rundt forbi, og ved bråstopp kjenner man hvor hardt bilbeltet tar, selv om man bare kjører i 10 km/t. – «så kan man bare tenke seg hvor hardt bilbeltet rykker til når man kjører i 70 – 80 km/t» - sier Lucas Naglestad. Begge elevene henviser til stasjonene med «Veltepetter» og «Bråstopp» som O-visjonen i Listerregionen stiller opp med denne dagen.

Tre menn smiler i kamera.foto - Klikk for stort bilde Anita Christensen

 

Byremo videregående har 3 elever og 1 ansatt som er skolens trafikkambassadører for Agder Fylkeskommune. Vi er èn ut av 16 skoler i Agder Fylkeskommune som har ambassadører og som har bl.a trafikksikkerhet og samarbeid som et formidlingsbudskap ut til våre elever. Våre trafikkambassadører ønsket å arrangere en trafikkdag, og dagen ble gjennomført i lag med gode samarbeidspartnere og ett flott vårvær.

Dagen startet med en fellessamling i auditoriet hvor elevene fikk informasjon fra ulike aktører som var invitert til Trafikkdagen. Prosjektet «Bruk Håve» har særlig søkelys på ungdom og trafikk på hei og vei. Samarbeidspartnerne er mellom Audnedal FrivilligsentralHægebostad FrivilligsentralÅseral Frivilligsentral, Eiken snøscooterklubb, Åseral SnøscooterklubbNullvisjonen i ListerNullvisjonen i Lindesnesregionen og politi. Vi hadde besøk av Tore Forgard som representerte Åseral Snøscooterklubb, Kristina Naglestad, Katrine Raen Vatne og Jorunn Flottorp som representerte henholdsvis Åseral, Hægebostad og Audnedal Frivilligsentral.

I tillegg hadde vi også besøk av Thomas Bentsen fra TT-Anlegg som hadde et innlegg om hvordan man bør forholde seg når man jobber og kjører rundt med bedriftens firmabiler. Alle kjenner TT’s logo, og alt du gjør i trafikken blir raskt lagt merke til og assosiert med firmaet. Bilen er TT-Anleggs ansikt utad, og man representerer på den måten en arbeidsplass hvor man skal ha en god og sikker kjørekultur. Dette gjelder generelt alle bedrifter man jobber i. TT-Anlegg har stort fokus på trafikksikkerhet og når en ungdom søker en lærlingeplass, eller en sommerjobb i TT-Anlegg, så vil ungdommen få spørsmål om – «hvordan oppfører du deg i trafikken?», sa Thomas.

Russ står foran en politibil. foto - Klikk for stort bilde Anita Christensen

Konsekvensene kan bli hard for en lærling som mister for eksempel lappen på grunn av fartsoverskridelse. For mange kan det bety å miste lærlingeplassen sin. Et slikt tap vil gi lærlingen store utfordring all den tid mye av arbeidet betyr å være fleksibel med å bevege seg rundt i bil til forskjellige arbeidsområder. En annen tanke er at den største konsekvensen blir da at man taper 2 år av sitt arbeidsliv med å ikke fullføre utdanningen på grunn av et dårlig valg i trafikken.

Etter frokost ble elevene delt inn i 5 grupper hvor hver gruppe skulle besøke 5 ulike stasjoner med eget aktivitetsopplegg.

På stasjonen hos Brannvesenet Sør, fikk elevene informasjon om bruk av brannslukningsapparater mm., og i tillegg fikk de som hadde lyst til å slukke en åpen ildplass med skumapparat, anledning til det. Mange elever gjorde dette og det var en fin repetisjon for mange, var elevenes tilbakemelding.

Trafikkdagen hadde også en stasjon hvor politiet var representert. Her var det kun elevene som fikk lov til å være sammen med politiet. Politiet hadde fått inn spørsmål fra elevene på ett tidligere tidspunkt som ble besvart av politiet i dag. I tillegg jobbet de med aktuelle caser som er relevant for målgruppen. Et aldri så lite besøk rundt politibilen fikk man også tid til for de som ønsket det. Spesielt russen på skolen hadde ett spesielt møte med politibilen. Russen hadde også med seg sin egen russebil med navnet «Etterlyst».

Den siste stasjonen elevene var innom var med søkelys på Rus og bilkjøring. Elevene fikk prøvd promillebiller og måtte igjennom en løype for å få opplevd hvordan promillen kan påvirke førligheten og reaksjonstiden hos mennesket. Henrik opplevde promillebillene som en rar og annerledes opplevelse. Mye ble uklart, og tanken gikk på – «hvor gale dette kunne ha gått hvis man hadde kjørt bil», sa han.

to politikvinner. foto - Klikk for stort bilde Anita Christensen

Dagen ble avsluttet med en oppsummering av O-visjonen ved Bjørn Ivar Birkeland. Holdningsskapende informasjon i forhold til fart, rus, belte og telefonbruk i bilen. Gode tanker å ta med seg ut i trafikken. Til slutt hadde TS-ambassadør elevene ved Byremo vgs. en Kahoot som inneholdt spørsmål fra dagens tema.

En vellykket og fin trafikkdag i vårværet på Byremo hvor oppsummeringen for trafikkdagen var veldig tydelig; - «kjør forsiktig, bruk håve, ta vare på hverandre - vi har ingen å miste».

 

 

Hilsen Anita Christensen

Byremo vgs. ansattes TS-ambassadør