Byremo Videregående Skole

Unntakstilstand for føring av fravær oppheves 11.10

Unntak fra fraværsreglene forlenges til og med 10. oktober. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

Les mer om tilbakeføringen til normalen i skoler og barnehager: Regjeringen.no

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt. 

Preikes!

 

Informasjon om Korona generelt: 

Informasjon fra Agder Fylkeskommune:  Informasjon og Retningslinjer Siste Nytt

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: 
Koronatiltak i Skolen

Aktuelt

Til toppen