Byremo Videregående Skole

Ungdata

2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Agder blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4 til 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Her kan du finne mer informasjon om undersøkelsen

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 180 kB)

 

Smittesituasjonen ved skolen

 

Fra mandag 17.01 er skolen tilbake på grønt nivå. Vi ser fram til en mer normal skolehverdag! Grønt nivå innebærer vanlig organisering av skolehverdagen, men med fortsatt fokus på smittereduserende tiltak som håndvask og kontaktreduserende tiltak.

Informasjon fra Agder Fylkeskommune:  Informasjon og Retningslinjer Siste Nytt

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: 
Koronatiltak i Skolen

Til toppen