Til tross for strenge koronatiltak klarte en gruppe av  jentene på HOA å gjennomføre et undervisningopplegg ang. seksualitet og grenser for elever i TIP-klassen i mars. Dette ble gjennomført som et prosjekt i helsefag. Jentene fant selv aktuelt fagstoff, og det ble lagt fram på en kreativ og spennende måte. Det ble også snakket litt om prevensjon, men viktigst av alt var kanskje at alle skulle bli bevisst på hvor viktig det er å sette grenser for seg selv når det gjelder kropp og seksualitet, og ikke minst at en ikke må tråkke over andres grenser. God kommunikasjon er da viktig!

 

Opplegget ble godt mottatt ev elever fra TIP-klassen. De satt som «tente lys» i auditoriet.

 

De som hadde ansvar for opplegget var: Emma Usland Vasland, Ingeborg Verdal, Hanne Abusland, Talina Håland og Ida Tveiten.

 I to uker har BUA klassen jobbet med prosjektet redesign. De kunne selv velge hva de ville lage, men de måtte bruke 20 skoletimer fordelt på 4 dager på prosjektet. Det skulle tas bilder som dokumentasjon over dagens arbeid, og de skulle skrive logg som skulle ha fokus på egen motivasjon og om en klarte å motivere andre. Alle jobbet godt med prosjektet og vi er veldig stolte over resultatet

 

"Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst. Eksamen for privatister og muntlig eksamen for 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres" (Udir, 08.02.21). 

Følg med på UDIR for oppdatert informasjon.

Mer informasjon

 Her finner du informasjon knyttet til undervisning som gis digitalt, under koronarestriksjoner.

 

Lenken under til UDIR ligger det mye nyttig informasjon angående Korona for studenter

 

https://www.udir.no/korona

Til toppen