Info til skolestart

Her er forskjellig informasjon som er nyttig for deg som skal være elev hos oss.

SKOLESKYSS 

Frem til togbilletter/busskort er mottatt – så må elevene, hvis det kreves, vise frem inntaksmeldingen.

 

Tog: NB –VIKTIG: Elever som tar tog må søke på eget skjema SNAREST for å få billetter så raskt som mulig, slik at de slipper å betale for toget. Eget søknadsskjema fås i ekspedisjonen hos Gerd og leveres der for videresendelse.

 

Buss: Elever med over 6 km skolevei har rett til gratis skyss.

Alle elevene må selv søke skyss på den digitale skoleskyssportalen til Agder kollektivtrafikk; https://skoleskyss.akt.no. Frist er 1. september, da må alle elever ha kort til bussen!

Når søknadene er godkjent av Agder kollektivtrafikk vil kort som elevene hadde forrige skoleår bli oppdatert. De som ikke hadde kort forrige skoleår, må gi beskjed i ekspedisjonen så lager vi kort til dem. Har du mistet kortet/ødelagt det kan du få nytt kort ved å henvende deg i ekspedisjonen. Har du som elev problemer med å få søkt pga bytte av skole eller lignende, så kan du henvende deg i ekspedisjonen og få hjelp der.

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD PRIVAT SKYSS TIL/FRA SKOLE ELLER VED UTPLASSERING I BEDRIFT VIA SKOLEN

 

Hvis du som elev har 3 km eller mer mellom hjemsted og nærmeste buss eller over 6 km til skolen og der ikke er busstilbud mellom hjem og skolen kan du søke om tilskudd. Eget søknadsskjema fås i ekspedisjonen hos Gerd. FRIST ER 15 SEPTEMBER.

 

Ved utplassering i bedrift via skolen må du ta buss/tog hvis dette er mulig. Ta da kontakt med administrasjonen/Gerd i god tid før utplasseringen slik at billetter/kort kan ordnes og du slipper å betale. Hvis der ikke går off. transport kan du søke tilskudd for bruk av privat skyss. Søk når du starter utplasseringsperioden og vet navn på bedrift/avstand/datoer utplassering ol.

Eget søknadsskjema fås i ekspedisjonen hos Gerd, hvor det også leveres for godkjenning/videresending til Agder kollektivtrafikk.

 

LÅNEKASSEN

Elever som enda ikke har søkt om stipend kan gjøre følgende: Gå inn på www.lanekassen.no – Du må logge på med MinID.

 

Husk ALLE elever får utstyrsstipend – så ALLE MÅ SØKE.

 

Studieretning: Pr. år:

Helse- oppvekst kr. 2248

Elektro kr. 3625

Bygg- og anlegg kr. 6156

Tip/arbeidsmaskin kr. 3625

 

GODKJENNING AV TIDLIGERE BESTÅTTE FAG

 

Elever som har hatt ett/flere fag tidligere kan søke om fritak/godkjenning i faget.

Gå inn på VIS: Mine søknader – godkjenning av tidligere beståtte fag – trykk opprett søknad – velg faget – legg ved dokumentasjon, karakterutskrift el.

Eleven bør søke så snart som mulig – må møte i timer til søknad er godkjent.

Faglærer vil få kopi av godkjent søknad når denne er innvilget.

 

PARKERING AV MOPED

 

I område med ladestasjonen.

NB – det er IKKE lov å parkere foran ladestasjonen med moped

 

PARKERING AV BIL OG ATV

 

Kun på oppmerkede parkeringsplasser ved skolen, byggfaghall og ballhall.

NB – IKKE ved verksted/på baksiden av skolen !