Påbygg til generell studiekompetanse

Programområdet er for deg som ønsker å ta generell studiekompetanse for å studere videre på universiteter eller høgskoler. Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse 

Du som går på et yrkesfaglig studieprogram oppnår generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har en av delene:

fullført og bestått Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram

oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev

oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Generelt blir påbygging til generell studiekompetanse oppfattet som svært arbeidskrevende, hvor det er viktig at man jobber jevnt og trutt med skolearbeidet. 

Elevene studerer dette året fellesfagene matematikk (5t/uka), naturfag (3t/uka), norsk (10t/uka), historie (5t/uka) og kroppsøving (2t/uka). I tillegg må elevene velge ett programfag fra Vg2/Vg3 studiespesialisering (5t/uka). Skolen bestemmer hvilke programfag elevene kan velge mellom. Kroppsøving og programfag gjelder bare for dem som ikke søker med oppnådd yrkeskompetanse.

Det gjøres oppmerksom på at for opptak til visse studier kreves det spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

 Bildene under viser en tur påbyggsklassen hadde rundt om i Grindheim for å bli bedre kjent med lokalhistorie og knytte den til hendelser i resten av verden. 

 

Til toppen