Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er studieretningen for deg som liker å arbeide med mennesker. Du må bry deg om andre og kunne ta hensyn til andre. Du må også ha evnen til å samarbeide med andre. Utdanningsprogrammet fører  fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Hvorfor gå på Byremo VGS? 

  • kreativt miljø
  • tett oppfølging 
  • lære om mennesker og samspill mellom mennesker via ulike praksissteder
  • flotte klasserom med masse bra utstyr om skaper en variert undervisning
  • utplassering i praksis 

Vg1 Helse- og oppvekstfag 

Helse- og oppvekstfag representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Opplæringa i felles programfag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene.

Skolen vår er en Livsglede skole. Dette gjør at vi har tett samarbeid med både barnehage og omsorgssenteret i kommunen om aktiviteter som er rettet inn mot faget yrkesfaglig fordypning. Vi har også to perioder med praksis hvor elevene får testet ut yrker. 

Simulering i helseverkstedet Bente Naglestad  Vg2 Helsearbeiderfaget 

På vg2 helsearbeiderfaget lærer du om sykdommer og plager som kan oppstå hos mennesker i ulike faser av livet. Du får kjennskap til behandling og oppfølging av pasienter og lærer om grunnleggende sykepleie både i teori og i praksis.  På helseverkstedet vårt får du øvd deg på de mest vanlige målinger som er nødvendig for å følge opp pasienter, slik som blodtrykk, puls og respirasjon. Kommunikasjon og samhandling er en viktig del av faget, og vi øver på å kommunisere på en profesjonell måte både med medelever, lærere og pasienter. Hos oss har elevene praksis 1. dag/uke, og vi har erfaringer på at dette er en god måte å knytte praksis og teori sammen. Vi har gjennom flere år etablert et godt samarbeid med de lokale pleie- og omsorgssentrene.  

Vi forsøker å holde oss oppdatert på ny teknologi, og har nylig begynt å teste ut bruk av VR-briller i undervisningen. Skolen satser på velferdsteknologi for at elevene skal bli best mulig rustet til å møte morgendagens samfunn. Vi tilstreber å ha et tett samarbeid mellom programfag og fellesfag og på den måten legge til rette for at elevene kan se sammenheng mellom fagene. 

 Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Her skal du lære å legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge. En barne- og ungdomsarbeider skal være en tydelig rollemodell, se det enkelte individ og være bevisst på de utfordringer barn og unge har i dagens samfunn. Dette faget skal bidra til å utvikle evnen og viljen til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel.

Hos oss på Byremo VGS legger vi stor vekt på at fellesskapet vårt skal skapes av samhørighet. I programfagene samarbeider vi og vil ha et fellesskap som er preget av utforsking, læring, glede og lek. Det er i relasjon med hverandre vi lærer best. Vi relaterer det vi gjør på skolen tett opp mot praksisen som elevene har. Teorien vi lærer på skolen skal hele tiden prøves ut i praksis. Derfor har vi ulike praksisoppgaver som feks å lage en valgfri aktivitet for en gruppe barn. Denne skal planlegges, gjennomføres og evalueres. Dette er en del av YFF (yrkesfaglig fordypning)faget.

I vårt klasserom har vi også arbeidsverksted som gjør at praksis og teori kan knyttes tett sammen.  Vi arbeider tverrfaglig i programfagene og vinkler dette opp mot praksis. Vi får ofte invitasjon fra praksisplanassene om å komme å holde juleverksted eller påskeverksted. Dette er tilbud vi gjerne benytter oss av. 

Tidligere år har vi satt opp teaterstykker som Snehvit og de syv dvergene eller Frost. Vi har arrangert sjørøverfest fra barnehagen og karneval for barneskolen. Ingen skoleår blir like da elevene har stor medvirkning på aktiviteter vi planlegger og gjennomfører igjennom et skoleår. 

Til toppen