Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er studieretningen for deg som liker å arbeide med mennesker. Du må bry deg om andre og kunne ta hensyn til andre. Du må også ha evnen til å samarbeide med andre. Utdanningsprogrammet fører  fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Hvorfor gå på Byremo VGS? 

  • kreativt miljø
  • tett oppfølging 
  • lære om mennesker og samspill mellom mennesker via ulike praksissteder
  • flotte klasserom med masse bra utstyr om skaper en variert undervisning
  • utplassering i praksis 

Vg1 Helse- og oppvekstfag 

Helse- og oppvekstfag representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Opplæringa i felles programfag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene.

Skolen vår er en Livsglede skole. Dette gjør at vi har tett samarbeid med både barnehage og omsorgssenteret i kommunen om aktiviteter som er rettet inn mot faget yrkesfaglig fordypning. Vi har også to perioder med praksis hvor elevene får testet ut yrker. 

Simulering i helseverkstedet Bente Naglestad  Vg2 Helsearbeiderfaget 

På vg2 helsearbeiderfaget lærer du om sykdommer og plager som kan oppstå hos mennesker i ulike faser av livet. Du får kjennskap til behandling og oppfølging av pasienter og lærer om grunnleggende sykepleie både i teori og i praksis.  På helseverkstedet vårt får du øvd deg på de mest vanlige målinger som er nødvendig for å følge opp pasienter, slik som blodtrykk, puls og respirasjon. Kommunikasjon og samhandling er en viktig del av faget, og vi øver på å kommunisere på en profesjonell måte både med medelever, lærere og pasienter. Hos oss har elevene praksis 1. dag/uke, og vi har erfaringer på at dette er en god måte å knytte praksis og teori sammen. Vi har gjennom flere år etablert et godt samarbeid med de lokale pleie- og omsorgssentrene.  

Vi forsøker å holde oss oppdatert på ny teknologi, og har nylig begynt å teste ut bruk av VR-briller i undervisningen. Skolen satser på velferdsteknologi for at elevene skal bli best mulig rustet til å møte morgendagens samfunn. Vi tilstreber å ha et tett samarbeid mellom programfag og fellesfag og på den måten legge til rette for at elevene kan se sammenheng mellom fagene. 

Til toppen