Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi kan anbefales for deg som ønsker en teknisk og fremtidsrettet utdanning med mange muligheter.

Kanskje liker du å jobbe praktisk med teoretiske oppgaver og vil kombinere en praktisk utdanning med en høyere teknisk utdanning? Om du vil vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, vaskemaskin eller et sikringsskap kan elektrofagene være noe å satse på.! Det samme gjelder om du er interessert i ny teknologi og installasjon/vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer

Vg1 Elektro og Datateknologi

Elever monterer elektromateriell på en tavle. foto - Klikk for stort bilde Gunnar Ågedal

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter.
Alle elever utplasseres en uke i bedrift i YFF-faget (Yrkesfaglig fordypning). 

Vg2 Elenergi og ekom

Odd Terje Brandsdal

Opplæringen i elenergi skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse innenfor elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industrivirksomhet, jernbane, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. 

Utdanningen omfatter produksjon og overføring av elektrisk energi, installasjon i bolig og bedrift og drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Skolen har eget undervisningskraftverk der fokuset er produksjon og overføring av kraft. 

Studieretninga har et utstrakt samarbeid med næringslivet, og elevene på Vg2 er utplassert i bedrift en dag i uka i YFF-faget.
 

Alle elever på Vg2 tilbys sertifisert dokumentert maskinføreropplæring av eksterne kursholdere.

Du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon
   

Du kan bli:

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør