Elektro og Datateknologi

Elektro og Datateknologi kan anbefales for deg som ønsker en teknisk og fremtidsrettet utdanning med mange muligheter, liker å jobbe praktisk med teoretiske oppgaver og vil kombinere en praktisk utdanning med en høyere teknisk utdanning.
Så om du vil vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, vaskemaskin eller et sikringsskap kan elektrofagene være noe å satse på. Det samme gjelder om du er interessert i ny teknologi og installasjon, vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer.

Du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om energiproduksjon og energiforsyning
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du kan bli:

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

 

Hvorfor velge Byremo Videregående skole.

 • Tett samarbeid med næringslivet
 • Eget undervisningskraftverk
 • Flotte nye undervisningslokaler
 • Spennende prosjekter

 

Samarbeid i klasserommet Bente Naglestad  Vg1 Elektro og Datateknologi

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter.

Alle elever utplasseres en uke i bedrift i YFF-faget (Yrkesfaglig fordypning). 

Mer info på vilbli.no

Praksis Odd Terje Brandsdal  Vg2 Elenergi og ekom

Opplæringen i elenergi skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse innenfor elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industrivirksomhet, jernbane, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. Utdanningen omfatter produksjon og overføring av elektrisk energi, installasjon i bolig og bedrift og drift, og vedlikehold av elektriske anlegg. Skolen har eget undervisningakraftverk der fokuset er produksjon og overføring av kraft. Studieretninga har et utstrakt samarbeid med næringslivet, og elevene på Vg2 er utplassert i bedrift en dag i uka i YFF-faget.

Alle elever på Vg2 tilbys sertifisert dokumentert maskinføreropplæring av eksterne kursholdere.

Til toppen