Rådgiver

Rådgiverne samarbeider bl.a. med skolehelsetjenesten, fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT).

 

RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen. Vi samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere og faglærere, samt forebyggere og helsesøster internt på skolen. Rådgiverne har også kontakt med foresatte i konkrete saker og eksterne aktører der dette er aktuelt.

Ved personlige, sosiale og faglige vansker kan rådgiverne gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan gjelde mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker. Alle rådgivere har taushetsplikt.

Hver elev har sin egen rådgiver å forholde seg til når det gjelder sosialpedagogiske spørsmål og utdannings- og yrkesveiledning.

Rådgiverne gir karriereveiledning i forhold til både videre skole- og yrkesvalg, bruk av interessetester og videre innsøking til ulike skoler, høyskoler og universitet.

 

Rådgiverne er behjelpelige med

• valg av fag og fagkombinasjoner
• videre studier
• utveksling 
• tilrettelegging for elever med spesielle behov
• individuell veiledning

 

Rådgiver og formidlingskoordinator

 

Frank Tveiten

Epost: frank.tveiten@byremo.vgs.no

Telefon: 91 73 35 36