Oppfølgingstjenesten - OT

OT-tjenesten ved Mandal og Byremo videregående skoler gir oppfølging til ungdom som har rett til opplæring etter Opplæringslovens § 3-1, og som ikke er i opplæring eller i arbeid.

Tjenesten gjelder til og med det året ungdommen fyller 21 år.  Det gis tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak.  Disse tilbudene skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring.

Oppfølgingstjenesten i Agder kan delta i forebyggende arbeid som sikrer at ungdommen fullfører videregående opplæring.