Mangfoldsrådgivere

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv?

Vi kan hjelpe deg!

Agder har to mangfoldsrådgivere som kan hjelpe, Kristin i Kristiansand og det kommer snart en ny i Arendal. Mangfoldsrådgivere jobber mot negativ sosial kontroll og for at unge mennesker skal ha like muligheter og rettigheter – uavhengig av religion, etnisitet, kjønn og legning.

Mangfoldsrådgivere kan mye om kulturforskjeller, kulturelt krysspress, migrasjonsstress og krav og forventninger.  

Ta kontakt hvis du eller noen du kjenner

  • har mindre frihet enn andre på din alder
  • ikke får bestemme over eget liv
  • opplever et kulturelt krysspress og har utfordringer med å håndtere motstridende krav og forventninger
  • utsettes for vold, trusler eller tvang
  • blir presset til å inngå ekteskap
  • står i fare for å bli etterlatt i utlandet
  • har spørsmål eller bekymringer om seksuell legning, kjønnsidentitet eller seksualitet

Mangfoldsrådgiverne tilbyr

  • støttesamtaler, veiledning og praktisk hjelp til utsatte elever
  • veiledning i enkeltsaker for ansatte i skole og andre tjenester
  • kompetanseheving, kurs og foredrag for ansatte i skole og andre tjenester

Tilbudet gjelder elever og ansatte på alle skoler i Agder!

Mer informasjon:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har en side, NORA, hvor du kan lese mer

Kristin Maaseide

Kvadraturen videregående skole

?

Sam Eyde videregående skole