Teknikk og industrifag

Vi på Byremo Videregående skole gir deg verktøyene du trenger for å fullføre teknikk og industrifag.
Et godt liv som fagarbeider innen teknikk og industrielle fag begynner hos oss.

Hvorfor velge Byremo videregående skole: 

  • Interesse for praktisk arbeid og læring om nyere teknologi innen automatiserte, CNC styrt og robotiserte maskiner i arbeidsprosesser som effektiviserer produksjonen
  • Læring om grunnleggende pneumatikk, hydraulikk, elektro og mekanisk utstyr og samspillet til disse imellom.
  • Læring om bruk av maskiner for bearbeiding av materialer og produksjon av produkter
  • Design i 3D cad og læring om tegningslesing
  • Læring om HMS i alt arbeid for å kunne ta vare på egen/andres psykisk/fysiske helse, samt sikkerhet i produksjon av produkter og maskiner.
 
 
 

Stian Homme  Vg1 Teknologi og industrifag 

Vi kan gi deg en spennende hverdag der du får grunnleggende kompetanse og erfaring for læretida. Et varierende skoleår med praksis og spennende prosjekter skal gjøre deg klar for å bidra i det norske samfunn. 

Stian Homme  Vg2 Arbeidsmaskiner 

Arbeidsmaskiner skal gi grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold og reparasjon av arbeidsmaskiner benyttet i landbruk og anleggsvirksomhet. Høyt utviklet teknologi og en stadig utvikling av teknologien stiller store krav til dem som skal utføre reparasjoner på og vedlikeholde utstyr og maskiner. Faget skal fremme økt kvalitet i verkstedtjenestene og bidra til sikker og rasjonell bruk av arbeidsmaskiner.

Til toppen