Teknikk og industrifag

Vi på Byremo videregående skole gir deg verktøyene du trenger for å fullføre teknikk og industrifag. Et godt liv som fagarbeider innen teknikk og industrielle fag begynner hos oss.

 Vg1 Teknologi og industrifag 

Vi kan gi deg en spennende hverdag der du får grunnleggende kompetanse og erfaring til læretida. Et varierende skoleår med praksis og spennende prosjekter skal gjøre deg klar for å bidra i det norske samfunn. Vg1 teknologi- og industrifag handler om praktisk arbeid med ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner for å produsere varer og tjenester. Programfagene handler om å kommunisere og samhandle i verkstedet og andre læringsarenaer og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeidet.

To elever dreier i verkstedet. foto - Klikk for stort bildeI opplæring på verkstedet Stian Homme

Vg2 Arbeidsmaskiner 

Elever i verksted. foto - Klikk for stort bilde Gunnar Ågedal

Arbeidsmaskiner skal gi grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold og reparasjon av arbeidsmaskiner benyttet i landbruk og anleggsvirksomhet. Høyt utviklet teknologi og en stadig utvikling av teknologien stiller store krav til dem som skal utføre reparasjoner på og vedlikeholde utstyr og maskiner. Faget skal fremme økt kvalitet i verkstedtjenestene og bidra til sikker og rasjonell bruk av arbeidsmaskiner.

Hvorfor velge Byremo videregående skole: 

  • Du har interesse for praktisk arbeid og læring om nyere teknologi innen automatiserte, CNC-styrte og robotiserte maskiner i arbeidsprosesser som effektiviserer produksjonen
  • Du ønsker å lære om grunnleggende pneumatikk, hydraulikk, elektro og mekanisk utstyr og samspillet mellom disse.
  • Du ønsker å lære om bruk av maskiner for bearbeiding av materialer og produksjon av produkter
  • Du ønsker å lære å designe i 3D-cad og lære om tegningslesing
  • Du får lært om HMS i alt arbeid for å kunne ta vare på egen/andres psykiske og fysiske helse, samt sikkerhet i produksjon av produkter og maskiner.