VG2 byggteknikk på tur

Elevene ved gapahuken Bernt Håland  

 

Nå har VG2 byggteknikk vært på langtur til Uvdal! Med på lasset hadde de gapahuk i elementer som er laget i bygghallen på skolen. Denne ble montert og gjort klar for bruk av ivrige karer. Om et par måneder venter læretida for mange av disse. Arbeidsinnsatsen lover godt 

Til toppen