Undervisning ang. Seksualitet og Grenser (HOA, 2021)

Til tross for strenge koronatiltak klarte en gruppe av  jentene på HOA å gjennomføre et undervisningopplegg ang. seksualitet og grenser for elever i TIP-klassen i mars. Dette ble gjennomført som et prosjekt i helsefag. Jentene fant selv aktuelt fagstoff, og det ble lagt fram på en kreativ og spennende måte. Det ble også snakket litt om prevensjon, men viktigst av alt var kanskje at alle skulle bli bevisst på hvor viktig det er å sette grenser for seg selv når det gjelder kropp og seksualitet, og ikke minst at en ikke må tråkke over andres grenser. God kommunikasjon er da viktig!

 

Opplegget ble godt mottatt ev elever fra TIP-klassen. De satt som «tente lys» i auditoriet.

 

De som hadde ansvar for opplegget var: Emma Usland Vasland, Ingeborg Verdal, Hanne Abusland, Talina Håland og Ida Tveiten.

Til toppen