Til elever og foreldre/foresatte ved Byremo Videregående Skole

Viktig informasjon som legges ut på its til elever og på hjemmeside til foresatte.

Vi oppfordrer elevene og foreldre/foresatte om å lese dette nøye og ta en samtale rundt det som står her. Vi håper denne informasjonen kan være med å hjelpe elevene til å håndtere den situasjonen som nå har oppstått.

Informasjonen/rådene fra skolen til elevene er delt opp i 9 punkter som kan oppsummeres slik:

1.Bli med på den nasjonale dugnaden for å begrense koronaviruset - det er det absolutt viktigste nå. Følg de anbefalinger som gis fra offisielt hold til enhver tid.

2. Etabler gode vaner – stå opp til vanlig tid og jobb med opplegget du har fått i de ulike fagene.

3. Bruk It`s Learning – dette er utgangspunktet for all kommunikasjon mellom lærer og elev.
4. Digital undervisning – følg instruksen fra den enkelte faglærer. 

5. Fravær – vi har tillit til deg, meld fra om du er syk og møt opp digitalt til de avtalte treffpunktene.

6. Arbeidspraksis - praksis som allerede har startet, blir fullført hvis praksisstedet tillater det. Vi starter imidlertid ikke opp nye praksisperioder etter fredag 13. mars.

7. Ta kontakt med skolen - Ikke nøl med å ta kontakt med personer på skolen hvis du trenger faglig veiledning eller noen å snakke med.

8. Engasjer deg i undervisningen - vi er avhengig av et godt samarbeid med elever og foreldre i denne perioden.

9.  Bruk nettvett og oppretthold sosial kontakt digitalt.

Til toppen