Snøaktiviteter med Vg1 HO

Vg1 Helse- og oppvekst har jobbet med en aktivitetsoppgave i YFF hvor målgruppen har vært "ungdom". Elevene har valgt ulike aktiviteter ute i snøen, og fokuset har også vært å dekke inn ulike begreper som handler om "sosial kompetanse" fra kommunikasjonsfaget. I filmen ser vi begreper som samarbeid, selvinnsikt, problemløsende atferd og ikke minst humor og glede som dekkes inn i aktivitetene. Målet med undervisningen er å lære at teori og aktiviteter henger sammen, og lære seg å reflektere og observere hva som skjer i samspill med andre mennesker.

Se mer om hva vi gjør på Vg1 og Vg2 helse!

Til toppen