Påbyggsklassen på tur til laksesenter

Elevene har vært på besøk på laksesenteret på Laudal for å lære om bærekraftig forvaltning av villaksen. 

Elevene ser på utstilling på laksesenteret Øyvind Leland  

Til toppen