Elevene bidrar til "Livsglede for eldre"

TorsdLivsglede for eldre - Klikk for stort bildePå gårdsbesøk hos Jan Sigvart Håland Anita Håland ag 31.mars var Vg1HO elevene med på et felles «Livsglede for Eldre»- arrangement med Byremo Omsorgssenter. Når anledningen byr seg om å være med som ledsagere for de eldre, så er elevene på Vg1 Helse- og oppvekstfag kjappe til å være med å hjelpe.

 

Så også denne gangen da Byremo omsorgssenter fikk invitasjon til å komme på «Åpent Fjøs» hos Jan Sigvart Håland på garden Håland, nord i gamle Audnedal kommune. Jan Sigvart driver med melkekyr i stor skala i disse trakter, og i tillegg har han en del ungdyr i det gamle fjøset. Det nye fjøset stod ferdig i januar 2021 med plass til 30 melkekyr og dyrene blir melket med melkerobot. På grunn av coronaen fikk man ikke arrangert Åpent Fjøs i fjor, derfor ble det arrangert av Felleskjøpet, Tine og Nortura nå i mars. Det ble servert gratis grillmat, Tineprodukter og kringler i stor skala til ca. 200 personer som møtte opp på arrangementet denne dagen.

Mange av de eldre fra omsorgssenteret kjenner til gården Håland, og spesielt i den tiden Kjell Håland, far til Jan Sigvart, dreiv garden. Mange av de eldre syns det var moro å se det nye fjøset, og spesielt se den store utviklingen som har skjedd de siste 15-20 årene. Dermed var det bare for HO-elevene å trille de eldre på plass i fjøset og være behjelpelig med den hjelpen hver enkelt trengt.

Litt spesielt ble det nok for mange da country artisten, Bjøro Håland, dukket opp som en vanlig gjest på garden. For bonden Jan Sigvart ble det også spesielt, men da aller helst for overraskelsen Bjøro kom med. Ellers er Bjøro onkel til Jan Sigvart. Bjøro er bror til Jan Sigvarts far, Kjell Håland, og de var totalt 6 søsken som voks opp på garden Håland. Nå er de bare 3 søsken igjen, og alle var på «Åpent Fjøs» denne dagen. Bjøro er vant med gardsdrift fra sin barne- og ungdomstid og hadde mye av ansvaret i å passe grisene på garden, men også kyrne fikk sitt stell av Bjøro og hans søsken.

Overraskelsen denne dagen var at Bjøro hadde med seg en pokal som Bjøro hadde fått av sin far som minne fra ei utstilling av kyr på Byremo i 1967. Far til Bjøro, Arne Håland, hadde 7 kyr med i utstillingen, og alle kyrne fikk sløyfe. Dette ble Grindheim Bondelag så imponert over og dermed fikk Arne Håland en pokal med teksten «Beste ungdyr, Fylkessjået 1967, Grindheim Bondelag». Pokalen har Bjøro hatt hos seg i flere år, men mente det var nå på tide at den kom «heim att» til Håland gård. Der meinte Bjøro den hørte heime nå, så dermed ble det overrekkelse av bonde pokalen til Jan Sigvart, med gode ønsker om videre drift.

Det ble litt av hvert å oppleve på «Åpent Fjøs», både for elever, beboere fra Byremo omsorgssenter og for andre som hadde møtt opp på en flott vårdag på Håland. Sånn kan det gå når man er en «Livsglede» skole, og man har mulighet til å få en aktivitet i YFF-faget utenfor klasserommet. Man stiller villig opp og tar det som kommer, og når omsorgssenteret trenger en hjelpende hånd til å være med på et arrangement, så syns vi alle det er gøy å delta. Denne dagen ble opplevelsesrik for oss alle sammen.

Her kan du lese mer hos "Livsglede for eldre"

 

Til toppen