BYREMO VGS BLIR MED Å BYGGE EN MINI(MINI) KRAFTSTASJON ÅRET 2021/22

 
Elevene ved Byremo Vgs blir med å bygge en mini(mini) kraftstasjon på Laksesenteret i Laudal det neste skoleåret. Bygglinja og elektrolinja blir involvert 🔌🔨

Elektro vg1 klassen var på besøk til Laksesenteret på Laudal torsdag 17.06 og fikk omvisning der av daglig leder på senteret, Elise Laudal. Hun fortalte om senteret med de fiskeakvariene i stort format som de har bygd opp. Hun fortalte om mange interessante ting om fiskebestanden i Mandalselva og laksens vandringer i løpet av året. Hun fortalte også om Laksesenterets opprinnelse.

Elevene som er ved Byremo skoleåret 2021/22 blir med å bygge en miniatyr av en kraftstasjon som blir stående ute ved et badeanlegg som er laget ferdig ute på plassen ved Laksesenteret. 🐟

Kraftstasjonen blir bygget med en miniatyr av en demning pluss en liten kraftstasjon som blir bygget inn i pleksiglass-boks slik at publikum kan se hvordan en kraftstasjon fungerer i praksis.

 

Til toppen