Vi kan tilby fine klasserom, godt utstyr, variert undervisning og engasjerte lærere. Vi forsøker å utnytte ressurser utenfor skolen så godt som mulig for å skape god læring. Det kan være for eksempel være bedriftsbesøk, forfatterbesøk eller fagdager ved andre institusjoner.

Vi bruker I-pad som arbeidsverktøy i alle fag. Det gir oss gode muligheter til å utvide og variere arbeidsmåtene i fagene. Elevene blir også godt kjent med digitale verktøy som de om noen år også vil møte igjen i arbeidslivet.

 

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 4. september 2018 | Skriv ut siden