Stu 1

Studiespesialisering er en studieretning som forbereder deg på å gå på universitet eller høgskole. Kanskje drømmer du om å bli for eksempel arkitekt, psykolog, ingeniør, pilot, designer, advokat, lærer, veterinær eller lege? I så fall er studiespesialisering et godt valg for å forberede deg både faglig og sosialt på høyere utdanning.

Byremo vgs. tilbyr vg1 studiespesialisering. En god del av våre elever går de to siste årene ved Hornnes videregående skole, men noen velger andre skoler, for eksempel i Mandal eller Kristiansand

Ved å gå på Byremo første året, kan du være i et læringsmiljø der du får tett oppfølging og blir godt kjent med de andre elvene gjennom faglig samarbeid og sosiale aktiviteter. Vi legger vekt på at du som elev skal kjenne på faglig mestring og kunne sette deg realistiske mål for fremtiden.

Vi kan tilby fine klasserom, godt utstyr, variert undervisning og engasjerte lærere. Vi forsøker å utnytte ressurser utenfor skolen så godt som mulig for å skape god læring. Det kan være for eksempel være bedriftsbesøk, forfatterbesøk eller fagdager ved andre institusjoner.

Vi bruker I-pad som arbeidsverktøy i alle fag. Det gir oss gode muligheter til å utvide og variere arbeidsmåtene i fagene. Elevene blir også godt kjent med digitale verktøy som de om noen år også vil møte igjen i arbeidslivet.

Velkommen til oss!

 

av frei, publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden

Nyttig informasjon:

Læreplaner

Videre studieløp