Studiespesialisering

Dette er en studieretning som først og fremst gir grunnlag for å søke høgskoler og universitet. Fullført og bestått eksamen etter tre år gir det vi kaller studiekompetanse. På Byremo tilbyr vi vg1. En god del av våre elever går de to siste årene ved Hornnes videregående skole, men noen velger andre skoler, for eksempel i Mandal, Kristiansand eller Lister.

 

Vi prøver å variere undervisnings- og vurderingsmetodene, for eksempel ved å bryte opp tradisjonell undervisning med ekskursjoner, tverrfaglige opplegg, fagdager og at vi får besøk av ekspertise fra forskjellige faginstanser.

 

Klassen har i flere år hatt drift av bygdekino som ungdomsbedrift. Dette er et sosialt, lærerikt og inntektsbringende foretak. 

av frei, publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden

Nyttig informasjon:

Læreplaner

Videre studieløp