Helsearbeiderfaget VG2

Her skal du få lære hvordan du kan være en kompetent helsefagarbeider som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte. Gjennom tett knytting til praksis skal du kunne utføre omsorg, grunnleggende sykepleie for pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Hos oss på Byremo VGS har vi fokus på at opplæringen skal være tett knyttet til praksis og at du som elev gjennom opplæringen skal være skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og kunne iverksette forebyggende og behandlende tiltak.

Vi har et eget helseverksted som er utstyrt med mye utstyr og noe av det er topp moderne. Her legges det til rette for å øve på varierte arbeidsoppgaver som skal gir deg som elev en helhetlig kompetanse.

https://utdanning.no/utdanning/vgs/HSHEA2----

av Naglestad, Bente, publisert 6. september 2018 | Skriv ut siden