Her skal du lære å legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge. En barne- og ungdomsarbeider skal være en tydelig rollemodell, se det enkelte individ og være bevisst på de utfordringer barn og unge har i dagens samfunn. Dette faget skal bidra til å utvikle evnen og viljen til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel.

Hos oss på Byremo VGS legger vi stor vekt på at fellesskapet vårt skal skapes av samhørighet. I programfagene så samarbeider vi og vil ha et fellesskap som er preget av utforsking, læring, glede og lek. Det er i relasjon med hverandre vi lærer best. Vi relaterer det vi gjør på skolen tett opp mot praksisen som elevene har. Teorien vi lærer på skolen skal hele tiden prøves ut i praksis. Derfor har vi ulike praksisoppgaver som feks å lage en valgfri aktivtet for en gruppe barn. Denne skal planlegges, gjennomføres og evalueres. Dette er en del av YFF (yrkesfaglig fordypning)faget.

I vårt klasserom har vi også arbeidsverksted som gjør at praksis og teori kan knyttes tett sammen.  Vi arbeider tverrfaglig i progrmafagene og vinkler dette opp mot praksi. Vi får ofte invitasjon fra praksisplanassene om å komme å holde juleverksted eller påskeferksted. Dette er tilbud vi gjerne benytter oss av. 

Tidligere år har vi satt opp teaterstykker som Snehvir og de syv dvergene elle rFrost. Vi har arrangert sjørøverfest fr barnehahgen og karneval for barneskolen. Ingen skoleår blir like da elevene har stor medvirnkning på aktiviteter vi planlegger og gjenomfører igjennom et skoleår. 

 

https://utdanning.no/utdanning/vgs/HSBUA2----

 

av Naglestad, Bente, publisert 6. september 2018 | Skriv ut siden