Helse og oppvekstfag

Vg1 helse- og oppvekstfag er grunnlaget for en rekke yrker innen helse- og sosialsektoren. Liker du å arbeide med mennesker, gi omsorg, hjelpe og støtte, kan dette være en utdanning for deg. Hovedområdene i programfagene er yrkesforståelse og yrkesidentitet, helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling. I tillegg til 17 timer programfag og 12 timer fellesfag får du også 6 timer i uka der vi jobber med ulike tema i et fag som kalles prosjekt til fordypning. Etter vg1 helse- og omsorgsfag har du mange muligheter på vg2-nivå. På Byremo tilbyr vi to av disse kursene: Barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag.

Vg2 helsearbeiderfag er en sammenslåing av det tidligere omsorgsarbeiderfaget og hjelpepleierfaget. Helsefagarbeideren arbeider i ulike offentlige eller private institusjoner der de utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenester. Etter å ha fullført vg2 helsearbeiderfag, kan du søke lærlingplass, eller du kan velge en allmennfaglig påbygging og få generell studiekompetanse. På dette studiet er elevene ute i praksis en dag i uka. Da kan de for eksempel velge å ha praksisplass på sykehjem, opptreningssenter eller dagsenter for voksne med spesielle behov. 

Vg 2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget gir deg grunnlag for å kunne jobbe i pedagogiske institusjoner som barnehage, skole, skolefritidsordninger og klubber. Etter å ha fullført vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, kan du søke lærlingplass, eller du kan velge en allmennfaglig påbygging og få generell studiekompetanse. På barne- og ungdomsarbeiderfaget jobber vi med å planlegge, tilrettelegge og evaluere pedagogiske aktiviteter for barn og unge i aldersgruppa 0-18 år. Vi lærer om samarbeid, kommunikasjon, grensesetting og konfliktløsning. En dag i uka er elevene ute i praksis, for eksempel i barnehage, skole eller fritidsklubber

 

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 3. mai 2013 | Skriv ut siden