1

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner.

I tillegg vektlegges anleggsfaget med maskinkjøring og div. grunnarbeid. Skolen har egne maskiner som gravemaskin, hjullaster og traktor. Undervisningen veksler mellom teori, praksis, og bruk av IKT i tråd med moderne læringsprinsipper.

Alle elever utplasseres en uke i bedrift i YFF-faget (Yrkesfaglig fordypning).

 

Vg2 Byggteknikk

Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner.

Undervisningen veksler mellom teori, praksis, og bruk av IKT i tråd med moderne læringsprinsipper. Studieretninga har et utstrakt samarbeid med næringslivet, og elevene på Vg2 er utplassert i bedrift en dag i uka i YFF-faget.

Alle elever på Vg2 tilbys sertifisert dokumentert maskinføreropplæring av eksterne kursholdere.