Bygg og anleggsteknikk

Vg1 Bygg og anleggsteknikk

Opplæringstilbudet i Bygg og anlegg kom i stand med god hjelp av de omkringliggende kommuner og næringslivet i distriktet. Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Undervisningen veksler mellom teori, praksis, og bruk av IKT i tråd med moderne læringsprinsipper.

Vg2 Byggtekknikk

Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Undervisningen veksler mellom teori, praksis, og bruk av IKT i tråd med moderne læringsprinsipper. Studieretninga har et utstrakt samarbeid med næringslivet, og elevene på vg2 er normalt utplassert en dag i uka.