Ordensreglementet 
gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Vest-Agder. Den enkelte skolen kan legge til egne tilleggsregler under § 12.
Bestemmelsene om ordensreglement står i opplæringsloven
§ 9 A-10. 

Her er link til felles ordensreglement for alle videregående skoler i Vest Agder