GOPR0126

I forbindelse med et prosjekt om bærekraftig utvikling reiste STU-klassen på tur til Heddeland i Marnardal. Her skulle de være med på å legge ut grus for å bedre gyteforholdene for laksen og sjøørreten.

Sjøørretklubben i Mandal var med for å vise hvordan det skal gjøres. De informerte også litt om bakgrunnen for hvorfor det var nødvendig, og trakk linjer til Norges ansvar for forvaltning av den nordatlantiske laksestammen.

Arbeidet gikk stort sett ut på å bruke grafse til å grave ut grus, samt plassere noen røtter rundt om i bedre livsvilkårene for mikroorganismer som er lenger nede i næringskjeden til sjøørreten.

Etter ca. en og en halv times arbeid var det behov for en pause. Da ble det fyrt bål, så elevene kunne steke pølser og slappe av i sola.

Etter mat var det ny arbeidsøkt, for bussen kom og hentet klokken 13.

Selv om det var en kald dag, holdt elevene varmen med hardt arbeid.

av Christensen, Stine Albæk, publisert 24. november 2016 | Skriv ut siden

DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN

Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing fra utdanningsmyndighetene og miljømyndighetene, som skal bidra til bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen.

Målet med Den naturlige skolesekken er å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer.