Med fokus på miljø, motivasjon, og engasjement ble elevene ønsket velkommen til skoleåret 07-08. Rektor Jan Telhaug pekte på de små positive grepene hver enkelt av oss kan gjøre for å skape et miljø, både lokalt og globalt.

Auditoriet er fullt av spente lærere og elever, klokka viser 08.40, det er første skoledag og rektor Jan Telhaug ønsker nye og "gamle" elever velkommen. De tre første skoledagene er "bli kjent dager", der elevene, i tillegg til å få masse informasjon, får muligheten til å starte byggingen av et godt klasse- og læringsmiljø. Siste dagen av denne myke skolestarten er satt av til aktivitetsdag og felles lunsj. 
Å skulle ta bilder av klassene på vei ut av auditoriet viste seg å være ei heller vanskelig oppgave, elevenes iver etter å komme seg til klasserommet, gjorde at bilderesultatet stort sett ble "fartsstriper". Koselig da, at Mads hadde tid til ei posering. 
"Jeg er klar for et nytt skoleår".
Mads Bakken fra Konsmo skal gå på VG2 Kjøretøy dette året.
Ha en fin skolestart!

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 20. august 2007 | Skriv ut siden