Tirsdag 10.juni ble timeplaner lagt til siden og skolen inviterte til trafikk og sikkerhetsdag. Målet med dagen er å gi elevene informasjon om trafikksikkerhet og sikkerhet generelt. Videre er tanken at det skal være en dag med lite pekefinger, men med mulighet for å tenke igjennom valg og konsekvenser av valg både i trafikk og ellers i livet

Dagen startet med et foredrag av Nullvisjons Bjørn Ivar Birkeland. Han nevnt blant annet  at:

  • Ungdommer har 40 ganger så høy ulykkesrisiko som voksne sjåfører
  • Ungdommer på bygda har 5 ganger større risiko som jevnaldrende i byene
  • Nullvisjonen er en visjon, altså noe vi strekker oss etter
  • Det foretas 130 000 kjøreturer daglig i ruset tilstand i Norge
  • Det er ca 11 000 personer som kjører daglig i alkoholpåvirket tilstand i Norge
  • Hva gjør man om man ser en person vil kjøre i ruspåvirket tilstand…….
  • En fartsøkning fra 70 til 80 km/t vil føre til at der man stopper i 70, vil man ha 45 km/t dersom hastigheten var 80 km/t da hindringen i veien ble oppdaget
  • Å bruke mobiltelefon i bil kan sammenlignes med 0,8 i promille

Det ble en flott dag der elevene fikk besøk av Brannvesen, politi, ambulansepersonell og Nullvisjon agder. Dagen ble avsluttet med Helge Bærland ifra Ullevål sykehus. Han forsker på trafikkulykker i Norge og hadde med seg et team av ulykkesetterforskere og Martin Engesvoll Hasle som har blitt skadet i trafikkulykke. Takk til alle som bidro til en fin dag.

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 9. juni 2015 | Skriv ut siden