Grindheim Helselag inviterer alle interesserte til temakveld i Auditoriet på Byremo videregående skole, onsdag 13 april kl 19.

Tema blir mobbing

Nyere forskning som bakrunn for å forstå mobbing i barnehage og skole

Voksnes muligheter og utfordringer når realsjoner utfordres.

Foredragsholder er Ingrid Lund er forfatter, familieterapeut og 1. amanuensis ved institutt for pedagogikk ved universitetet i Agder. Hun har de siste 3 årene ledet et stort forskningsprosjekt om mobbing i barnehage og skole

 

Frukt og kaffe i pausen

Gratis inngang

 

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 3. mars 2016 | Skriv ut siden