DSC 0004

Byremo vgs satser for fullt på ren engergi. I forbindelse med bygging av eget kraftverk har skolen også kjøpt inn egen elbil.

Selv om man her ser rektor sammen med elevene, representert med elevrådsleder Ingrid Stulien, er ikke elbilen tenkt å være elevskyss. Bilen er tenkt brukt til tjenestereiser for ansatte. Det blir det en del av med oppfølging av elever ute i bedrifter og diverse andre oppdrag. Rektor Jan Telhaug ønsker likevel å poengtere at bilen også har en annen baktanke. Nemlig å virke holdningsskapende på elevene som snart skal ut og kjøre bil selv. "Det er en naturlig sammenheng mellom det å skape ren engergi i kraftverket på Tungefoss og det og bruke den i elbilen vår." sier Telhaug før han må vike plass for rådgiver Frank Tveiten som skal på møte i Åseral og trenger bilen.

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 2. april 2016 | Skriv ut siden