Guttene i 1BAA har restaurert en gammel traktorhenger. Det var i forbindelse med hospitering av 10.klasse at prosjektet ble startet opp, og elever ved 1BAA har i samarbeid med 10. klassinger restaurert trevirket. Noe arbeid gjenstod etter hospitering, så elevene i 1BAA har fullført prosjektet i ettertid.
Det har blitt brukt solide eikebord til ny bunn og lemmer, og resultatet er kjempebra.

av Jarl-Ivar Bendixen, publisert 11. desember 2015 | Skriv ut siden