Byremo vgs har i vår hatt inne tre praksisstudenter. De har vært med og satt sitt preg på skolehverdagen for elever og lærere. Vi har gjort et raskt intervju med dem nå som praksisen er ferdig.

Navn:Eirin Kjeåsen

Fag:Naturfag

Praksis i klasse: STU, TiP, Elektro

Hvordan har det vært i praksis? Det har vore ein flott praksisperiode full av positive opplevingar, men det er også mykje arbeid å vere i praksis.

Er det spesielle opplevelser du vil framheve: Det er ikkje ei spesiell hending eg vil framheve, men ein spesiell ting. det er kor utrulig flotte klassar eg har vore i, eg blei verkeli positivt overraska. eg gledde meg til kvar undervisingstime eg skulle inn i. å bli møtt av så flotte elevar var uten tvil høgdepunktet i praksisperioden min. eg kan ikkje tenkje meg ein betre skule å ha praksis på!

Har du lært noe på Byremo som du vil ta med deg videre i arbeidspraksisen din?Eg lærte mykje i praksisen, og hadde to flotte veiledare. som student  er eg jo redd for å gjere noko feil og vil at undervisinga og timane skal gå "perfekt", og at alt skal vere gjenomprøvd og trygt. men  eg lærte at det er ikkje "farleg" å prøve noko nytt, ei gong må jo vere den fyrste. og om det ikkje gjekk perfekt så er ikkje det noko krise, det som er viktig er at ein etterpå evaluerer og er kritisk sånn at ein heile tida utviklar seg og gjer det betre. dette vil eg ta med meg vidare framover.

 

Navn: Veronica Olaussen

Fag: Matte og naturfag

Praksis i klasse: STU og Helse og Oppvekst

Hvordan har det vært i praksis? Det har vært veldighyggelig og lærerikt. Jeg trivdes godt med elevene, lærerne og ledelsen, og det var fint å kunne være en del sammen med en av mine med-studenter som hadde praksis på den samme skolen.

Er det spesielle opplevelser du vil framheve: Det er vanskelig å velge en spesiell opplevelse, men jeg husker det var en fin ting at folk hilste med et smil når man gikk forbi :)

Har du lært noe på Byremo som du vil ta med deg videre i arbeidspraksisen din? Jeg har lært at det er viktig for motivasjonen at det er et godt miljø blant de som jobber på skolen, så vel som blant elevene og mellom elever og lærere.

 

Navn: Jan Ivar Christensen

Fag: Jeg hadde de tre programfagene produksjon, tekniske tjenester og dokumentasjon og kvalitet innen studieretning TIP (Teknikk og industriell produksjon)

Praksis i klasse: 1TPA

Hvordan har det vært i praksis? Hadde en god opplevelse, ble godt tatt imot. Meget god oppfølging av de to veilederne.

Er det spesielle opplevelser du vil framheve: Fant en god tone med eleven, jeg likte klassen veldig godt.

Har du lært noe på Byremo som du vil ta med deg videre i arbeidspraksisen din?Spesielt det med å fokusere på oppstart og avslutning av undervisningen.

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 2. april 2014 | Skriv ut siden