Nybygg 1

Nominert til Dronning Sonjas skolepris - pressemelding

Dronning Sonjas skolepris blir hvert år delt ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det er Fylkesmennene som nominerer skoler til prisen som Hennes Majestet Dronning Sonja selv tok initiativ til i 2005.
I år nominerer Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Byremo videregående skole i Audnedal kommune.

Fylkesmannen mener skolen har en praksis i overensstemmelse med kriteriene for prisen. Byremo videregående skole har i flere år arbeidet målrettet for å bli en skole som praktiserer likeverd og inkludering. Byremo videregående har et tydelig verdigrunnlag og skolen drives etter en involveringsmodell der troen på at et nært samarbeid mellom elever, lærere og ledelse er nødvendig for å skape et godt skolemiljø. Fylkesmannen merker seg særlig at skolen har et aktivt elevråd og etterstreber å praktisere et utstrakt elevdemokrati.

 

Utdanningsdirektoratet administrer arbeidet med Dronning Sonjas skolepris og har oppnevnt en jury som velger årets vinner. Juryens leder er Dr. philos. Inga Bostad.

 

For mer informasjon kan skolen kontaktes:

Gunnar Ågedal, tlf. 47256516

 

Mer informasjon om Dronning Sonjas skolepris: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolepriser/dronning-sonjas-skolepris/

 

Kontaktperson hos Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder: Cecilie T, Mork: fmavctm@fylkesmannen.no

 

 

av Naglestad, Bente, publisert 11. september 2018 | Skriv ut siden

Nominert til Dronning Sonjas skolepris - pressemelding