Gratis sommerkurs i matematikk 1 P-Y og naturfag for yrkesfag for deg som ikke bestod faget eller eksamen eller fikk IV.

I perioden 4.-12. august tilbys intensive kurs inklusiv eksamen i følgende fag:
• matematikk 1P-Y (yrkesfag) i Kristiansand, Lyngdal og Flekkefjord
• naturfag (yrkesfag) i Kristiansand
Kurset er gratis, men privatister må betale for eksamen. Kursene er beregnet på kandidater som har hatt opplæring i faget.
Henvendelse Tlf: 38 27 87 00 eller post@karrierelindesnes.no innen 30. juni.

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 30. mai 2014 | Skriv ut siden

For mer info:

www.vaf.no/sommerskole