Det ble en flott åpning av Tungefoss kraftstasjon. Undervisningskraftverket ble åpnet av offisielle personer fra Fylket, kommuner og representanter fra Agder Energi. Dagen ble behørig feiret med snorklipping, åpningstaler og grillfest i det fine sommerværet.

Tungefoss er et et undervisningskraftverk som er bygd opp av elever og lærere ved Byremo videregående skole. Både byggfag, mekaniske fag  og elektrofag har vært involvert i arbeidet.  I lokalene til Agder Energi har et moderne småskala kraftverk tatt form. Kraftverket består av 3 turbiner som på hver sin måte gir elevene opplæring i hele prossessen med vann inn til strøm ut. Alle operasjoner kan observeres via skjermer og er utviklet med tanke på at dette skal være et undervisningskraftverk. Det er også utviklet et e-læringsverktøy for elever som skal besøkeTungefoss. Kraftsatsjonen er unikt i norsk sammenheng og andre skoler og elever er inviterte til å benytte seg av kraftverket.

På åpningsdagen ble taler og hilsner fint knyttet sammene med musikalske innslag av Hægebostad trekkspillklubb og Helene og Torvald Stulien Lauen. På samme måte som Tungefoss knytter fortid og fremtid sammen ble musikken et symbol på dette. Det ble i åpningstalene lagt vekt på at dette er et prosjeket som kun har blitt gjort mulig på grunn av et godt samarbeid mellom det offentlige og private bedrifter. At dette er et prosjekt som er en del av det grønne skiftet. At det er et viktig prosjekt for indre agder og for fylket som helhet. Det var tidligere klima og miljøminister Tine Sundtoft som klippet strømkabelen og offisielt åpnet undervisningskraftverket.

Etter at det offisielle programmet var over var det tid grilling og matservering. Lærere hadde for anledningen fått roller som grillmestere og servitører. Mens praten gikk over mat og drikke ble det omvisning i kraftstasjonen. Det ble også tid til intervjuer av elever for avis og tv. Et par elever markerte også åpningsdagen med å ta seg et bad. En flott åpning. En flott dag. Et flott undervisningskraftverk.

 

av Døble, Oddmund Hennestad, publisert 1. juni 2016 | Skriv ut siden